Poprzednie edycje Projektu

Tak uczyliśmy się tolerancji i pokoju podczas poprzednich edycji programu Młody Asyż:

 

Edycja 2015/2016

Edycja 2016/2017

Edycja 2017/2018

Edycja 2018/2019

Edycja 2019/2020

Edycja 2020/2021

Edycja 2021/2022

Edycja 2022/2023