Zagadka nr 1

ZAGADKA NR 1: W kilku zdaniach rozwiń myśl: "Jeśli chcesz poznać boskość, poczuj wiatr na twarzy i ciepłe słońce na dłoni".

Bóg, który stworzył świat jest obecny w swoim dziele. Poznając naturę poznajemy dobrość Boga, który to stworzył. To jeden ze sposobów jak poznać Boga.