Korzystamy

KORZYSTAMY... czyli jak uczymy się tolerancji i dialogu międzykulturowego w różnych instytucjach.