Harmonogram działań w roku szkolnym 2021/2022

W ramach programu edukacyjnego „Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju” nasi nauczyciele przygotowali dla nas wiele propozycji działań, abyśmy mogli lepiej poznać tematykę dialogu międzykulturowego oraz międzyreligijnego. W ramach naszych działań „będziemy obserwować”, aby lepiej poznać obrazy natury w różnych kulturach i religiach.

Jak będziemy uczyć tolerancji i pokoju naszych kolegów?... czyli DZIAŁAMY

  • zdobywanie wiadomości na temat obrazów natury w różnych kulturach i religiach zakończone przygotowaniem prezentacji multimedialnych;
  • obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji;
  • jasełka;
  • ciekawostki związane z IX edycją projektu w ramach lekcji z edukacji wczesnoszkolnej.

Jak będziemy uczyć się tolerancji i pokoju w instytucjach?... czyli KORZYSTAMY

  • wycieczka do koplni soli w Wieliczce.