Dzielenie się zdobytą wiedzą

W ramach programu edukacyjnego "Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju" w roku szkolnym 2021/2022 gromadziliśmy materiały w formie prezentacji multimedialnych na temat religii świata oraz obrazów natury na płaszczyźnie kulturowej jak również religijnej. Następnie postanowiliśmy podzielić się efektami naszej pracy z rówieśnikami. Chcieliśmy zachęcić naszych kolegów ze starszych klas szkoły podstawowej do tolerancji i pokoju. Dlatego na lekcjach religii w szkole oraz podczas zdalnego nauczania przedstawialiśmy nasze prezentacje multimedialne.

Wielu naszych kolegów i koleżanek z zainteresowaniem i zaciekawieniem oglądało zgromadzone przez nas materiały. Dlatego dziękujemy im za zainteresowanie tematem dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego.

 

NASZE PREZENTACJE: